Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Напълно безплатни ще бъдат детските градини в община Свищов от новата 2020 година

Напълно безплатни ще бъдат детските градини в община Свищов от новата 2020 година
Добавена на: 2019-12-04 15:42:00

"Няма да спрем да търсим такива политики, които да успяваме да насочваме към младите хора и младите семейства, за да ги стимулираме да отглеждат децата си в нашия град.", категоричен е кметът на Свищов Генчо Генчев

Целенасочено и последователно община Свищов предприема мерки за справяне с демографската криза и именно към младите семейства са насочени последните действия, които Общината предприе.
Община Свищов възнамерява, с промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов и Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общински детски градини на територията на Община Свищов, да премахне изцяло таксата от 50 лева, която родителите заплащат за изхранване на своите деца в детските градини. „Направили сме всичко необходимо по отношение на Бюджет 2020 да редуцираме средствата с близо 250 хил. лв., които ще са необходими да покрият таксата на всички деца посещаващи детска градина в община Свищов. Мисля, че това е един изключителен подарък за младите семейства за новата 2020 година. Именно с тези последователни стъпки, които направихме в началото на тази година, когато отпадна абонаментната таксата от 10 лева, така и през следващата година, с отпадането на таксата за изхранване, показваме нашия сериозен ангажимент в посока подкрепа на младите семейства и децата на Свищов. За нас е важно всички деца да посещават детските заведения и да имат равен достъп до образователна среда, независимо от социалния им и етнически статус. Няма да спрем да търсим такива политики, които да успяваме да насочваме към младите хора и младите семейства, за да ги стимулираме да отглеждат децата си в нашия град. Това е една добра първа стъпка и ще продължим да работим в тази посока.“, категоричен е кметът на Свищов Генчо Генчев. Той допълни още, че липсата на такса по никакъв начин няма да повлияе върху качеството на храната в детските градини, което се следи изключително стриктно.
С приемането на промените в двете Наредби, ползването на детските градини (вкл. и яслените групи в тях) на територията на община Свищов ще стане напълно безплатно за родителите. Ще се увеличи обхватът и средната месечна посещаемост, което ще доведе до по-добра социализация на децата в ранна детска възраст и ще повиши подготовката им за училище. Ще носи финансови облекчения на родителите и ще се осигури по-пълна защита на обществения интерес. С премахване на всички такси ще се обхванат всички деца, на територията на общината от най-ранна детска възраст в детските заведения и по този начин ще се повиши нивото на образователната услуга.
 
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания