Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ
Добавена на: 2019-11-29 13:43:55

Относно: Ограничаване на достъп до горски територии във връзка е обявен първично възникнал случай па болестта Африканска чума при диви свине

Заповедите, относно ограничаване на достъп до горски територии във връзка е обявен първично възникнал случай на болестта Африканска чума при диви свине в землищата на: с. Агатово, община Севлиево, област Габрово; гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново; с. Горско Калугерово, община Сухиндол, област Велико Търново; и  гр. Дебелец, община Велико Търново, област Велико Търново, са достъпни в раздел "Земеделие", в сайта на община Свищов.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания