Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Съобщение за инвестиционно намерение

Съобщение за инвестиционно намерение
Добавена на: 2019-11-04 11:13:18

Съобщение по чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)

Фирма „Е. МИРОЛИО“ ЕАД планира да реализира инвестиционно намерение  „Позициониране на котел за производство на собствена пара на съществуваща производствена площадка“.
За изясняване на обществения интерес, в сайта на община Свищов, в раздел „Екология“ е поместена информация, изготвена в обхвата на Приложение 2 към чл. 6 на Наредба за ОВОС за „Инвестиционно предложение позициониране на котел за производство на пара“.
 
Вашите становища може да представите в Община Свищов в срок от 05.11. - 18.11. 2019 г .
 
Информация за обществен достъп  - http://svishtov.bg/blanks_mcats.php?mid=2
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания