Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ
Добавена на: 2019-10-30 14:40:35

До всички представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в община Свищов, относно задълженията им да премахнат поставените от тях агитационни материали

На основание чл.186, ал.З от Изборния кодекс, в изпълнение на Заповед №1862 РД - 01-03 от 19.09.2019 г. на ВрИД кмет на община Свищов Анелия Димитрова, напомням на всички представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в община Свищов, че в 7-дневен срок след изборния ден са задължени да премахнат поставените от тях агитационни материали. При неизпълнение на задължението, на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията, се налага глоба от 1000 лв. до 5000 лв., съгласно чл.472, ал.1 от Изборния кодекс.

ЛЮБОМИРА ПЕТРОВА
Секретар на Община Свищов


Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания