Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Заместник-минитърът на МОСВ Красимир Живков посети Свищов във връзка с проблема касаещ водоснабдяването на града

Заместник-минитърът на МОСВ Красимир Живков посети Свищов във връзка с проблема касаещ водоснабдяването на града
Добавена на: 2019-10-23 18:11:00

Заместник-минитърът на МОСВ Красимир Живков посети Свищов във връзка с проблема касаещ водоснабдяването на града

Министерството на околната среда и водите се ангажира в най-кратки срокове да бъде трайно решен сериозният проблем

Заместник-минитърът на МОСВ Красимир Живков посети днес Свищов по покана на в.и.д. кмет на община Свищов Анелия Димитрова. На пресконференция пред медиите г-жа Димитрова сподели, че община Свищов не спира да търси възможности за трайно решаване на пробема с водоснобдяването на града като за тази цел ръководството е потърсило съдействието както на законодателната власт, в лицето на народните представители от Великотърновски избирателен район, така и на Министерски съвет, в лицето на ресорното Министерство на околната среда и водите. Тя благодари за личната ангажираност на зам.-министър Красимир Живков и народния представител Станислава Стоянова, които бяха днес в Свищов, и с които заедно  търсят възможности, и съдействие от страна на държавата, за да може Общината да се справи с този чувствителен за обществото проблем.
«Тук сме по покана на община Свищов и в.и.д. кмет на общината Анелия Димитрова във връзка с проблеми касаещи водоснадяването на град Свищов. Заедно с инж. Петър Димитров – директор на Басейнова дирекция «Дунавски район», Галина Балушева експерт в отдел «Управление на речните басейни» към дирекция «Управление на водите» в МОСВ и народния представител д-р Станислава Стоянова, след като се запознахме действително с този изключително важен проблем, сме убедени, че трябва да бъде ангажирана и държавата, за да може община Свищов да излезе от ситуацията, в която е попаднала.», каза на срещата с журналисти зам.-министър Живков.
Галина Балушева от дирекция «Управление на водите» към МОСВ поясни, че днес,  след като са били запознати с изготвено експертно становище от проф. д-р инж. Петър Калинков от Университета по архитектура, строителство и геодезия, който е направил подробен анализ и препоръки за действия, относно довеждащия водопровод за град Свищов, ще се търсят варианти за успешно решаване на проблема с водоснабдяването на града във възможно най-кратки срокове.
Заместник-министър  Живков допълни: «Ние сме тук, защото проблемът е сериозен и затова сме поканени от г-жа Димитрова. Запознахме се с анализа, който е направен и се ангажираме с проблема като институция, заедно с принципала МРРБ.».
На пресконференцията стана ясно, че община Свищов си е свършила работата и абсолютно всичко, каквото е било необходимо като анализи, експертни оценки и действия, през последните две години, е било направено. Фактът, че по покана на Общината, днес се проведе срещата със заместник-министъра и народния представител в Свищов е показателен за това, че се работи сериозно за трайното решаване на проблема с водоснабдяването на града.
 
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания