Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

На вниманието на жителите на община Свищов

На вниманието на жителите на община Свищов
Добавена на: 2019-10-09 13:53:06

На вниманието на жителите на община Свищов
На вниманието на жителите на община Свищов
На вниманието на жителите на община Свищов
На вниманието на жителите на община Свищов
На вниманието на жителите на община Свищов

Предстои премахването на 15 излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), за което е издадена Заповед №1954-РД-01-03/08.10.2019 г.

Община Свищов напомня на всички собственици доброволно да освободят улици, тротоари, детски площадки, паркинги и други общински площи от неправомерно паркираните излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС).


Със заповед на кмета на община Свищов, съгласно Наредбата за управление на отпадъците на територията на общината, е назначена постоянна комисия за извършване на проверки за неправомерно паркирани, излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), в зелените площи, детските площадки и други терени общинска или държавна собственост.
 
От м. април до м. септември 2019 г. комисията е издала 57 предписания за изместване на излезли от употреба моторни превозни средства.
Изпълнените в срок предписания  са 31.
За 5 от предписанията, срока за премахване изтича на 22.10.2019 г.
Принудително премахнати са 6 моторни превозни средства.
Предстои премахването на 15 ИУМПС, за което е издадена Заповед №1954-РД-01-03/08.10.2019 г.


                                                                      З А П О В Е Д
                                                                    № 1954-РД-01-03
                                                                гр. Свищов, 08.10.2019 г.
 
 
                  На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 47, ал. 5 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Свищов, предписания с №№28/12.06.2019 г., 29/28.08.2019 г., 30/28.08.2019 г., 32/28.08.2019 г., 33/28.08.2019 г., 34/28.08.2019 г., 36/28.08.2019 г., 38/28.08.2019 г., 40/05.09.2019 г., 41/05.09.2019 г., 42/05.09.2019 г., 47/10.09.2019 г., 48/10.09.2019 г., 50/18.09.2019 г., 51/18.09.2019 г. и Договор №94-Д-872/24.10.2017 г. за сътрудничество за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата,
 
НАРЕЖДАМ:
 
          Поради неизпълнение на Предписанията, принудително да се преместят на площадка за временно съхранение на излезли от употреба моторни превозни средства следните автомобили:


МАН - фолксваген с рег. №ЕН 6220 ВВ, намиращ се в с. Ореш, бул. „Марица“ №7, №16;

Ауди 90 с рег. № няма, намиращ се северно от жк „Момини гърди“, между гаражите, гр. Свищов;

Опел с рег. № ВТ 9831 ВА, намиращ се на ул. „Рила“ №10, вх. Г, гр. Свищов;

Пежо с рег. №ВТ 9716 ВВ, намиращ се на ул. „Симеон Ванков“, №2, вх. Б, гр. Свищов;

Нисан с рег. №ВТ 4015 ВА, намиращ се на ул. „Симеон Ванков“ №8, гр. Свищов;

Каравана с рег. № няма, намираща се на ул. „Симеон Ванков“ между бл. 8 и 10, гр. Свищов;

Пежо с рег. №ВТ 5028 КА, намиращ се на ул. „Симеон Ванков“ №12, гр. Свищов;

Фолксваген поло с рег. № няма, намиращ се на ул. „Симеон Ванков“ между бл. 12 и 14, пред трафопоста, гр. Свищов;

Сеат кордоба с рег. № няма, намиращ се на ул. „Плевенско шосе“ №21, преместен на ул. „Плевенско шосе“ №73 , гр. Свищов;

Рено 19 с рег. №ВТ 7368 АХ, двора на детска градина „Васил Левски“ – филиал (бивша ДГ „Детски свят“), гр. Свищов;

Фиат уно с рег. №ВТ 6638 АМ, намиращ се на ул. „Патриарх Евтимий“ №20, вх. А, гр. Свищов;

Сузуки витара с рег. №ВТ 9800 ВМ, намиращ се на ул. „Искър“ №20, пред „Електрическа подстанция“, гр. Свищов;

Опел с рег. № няма, намиращ се на тротоара на ул. „Искър“ №8, вх. А, гр. Свищов;

Мерцедес с рег. №РР 5148 АН, намиращ се на ул. „Градево“ №1/ ул. „33-ти Свищовски полк“, паркинг срещу централен вход на бившата казарма, гр. Свищов;

Ситроен с рег. № няма, намиращ се на ул. „Градево“ №1/ ул. „33-ти Свищовски полк“, паркинг срещу централен вход на бившата казарма, гр. Свищов;

 
     Изпълнението на Заповедта да се извърши от „ЕКО ФЕНИКС“ ЕООД, гр. Свищов, съгласно Договор №94-Д-872/24.10.2017 г. за сътрудничество за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата.
        Препис от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица и на представител на „ЕКО ФЕНИКС“ ЕООД, гр. Свищов за сведение и изпълнение.         
      Заповедта може да се обжалва пред Административен съд Велико Търново в 14-дневен срок от обявяването й.
 
 
 
 
 
 
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА
ВрИД Кмет на Община Свищов
(Съгласно Решение № 1191/12.09.2019 г.
Протокол 76 на Общински съвет-Свищов)

  

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания