Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ДО ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ

ДО ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ
Добавена на: 2019-09-11 12:46:43

П О К А Н А ЗА ВСТЪПИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

Община Свищов в качеството си на бенефициент по Договор № BG05M9 OP001-2.040-0005-С01, проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Свищов ”, организира встъпителна конференция по Проекта.
Събитието ще се проведе на 12.09.2019 г./ четвъртък/, от 11:00 часа в     Зала 1 на Община Свищов.
 
Каним Ви за участие в събитието, което ще допринесе за информиране и популяризиране на Проекта за предоставяне на мобилна почасова интегрирана здравно-социална услуга в домашна среда  «патронажна грижа».

 

 
 
 

 

АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА

Заместник-кмет „Управление на европейски проекти,

образование и устройство на територията“

и ръководител на Проекта

 
 

 
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания