Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

П Р Е СС Ъ О Б Щ Е Н И Е

П Р Е СС Ъ О Б Щ Е Н И Е
Добавена на: 2019-09-09 15:03:22

Във връзка с финализиране на дейностите по проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Свищов“ ще се проведе заключителна пресконференция

Във връзка с финализиране на дейностите по проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Свищов“ ОБЩИНА СВИЩОВ информира обществеността за предстоящите публични събития, както следва:


ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ, която ще се проведе на 13 септември 2019 г. (петък) от 10.00 часа, в зала №1 на административната сграда на Община Свищов и

Церемония ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТА, която ще се проведе на 13 септември 2019 г. (петък) от 11.00 часа пред входа на обновения блок „Радецки“, с административен адрес: гр. Свищов, ул. „Ген. Киселов“ №2.

На събитията ще бъде отчетено изпълнението на дейностите по проекта, резултатите и постигнатите цели.
Проектът беше реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).
Стойността на проекта е 2 754 827.38 лева, от които:
- 2341603.28 лева - безвъзмездна финансова помощ, предоставена от ЕФРР и
- 413224.10 лева - национално финансиране.
Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 24 месеца, считано от датата на подписването на Договора с Управляващия орган на ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
На събитията ще присъстват граждани, журналисти, в т.ч. представители на местни и регионални медии.
Разчитаме и на Вашето присъствие.
Ще Ви очакваме.
 
 
ОБЩИНА СВИЩОВ,
ул. „Цанко Церковски“ №2, тел. 0631/68 121
ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания