Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

О Б Я В А

О Б Я В А
Добавена на: 2019-08-05 11:23:25

Общинска Служба по Земеделие - Свищов

О Б Я В А
 
Общинска Служба по Земеделие - Свищов уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, които са подали декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ, че е изготвен предварителен регистър чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ.
Същият е обявен в интернет страницата на Областна дирекция “Земеделие” гр. Велико Търново, и интернет страницата на Община Свищов.
Регистърът е на разположение на всички собственици и ползватели на земеделски земи и в ОСЗ гр. Свищов
Промени в предварителните регистри могат да се правят до 15.08.2019 на основание чл.72, ал.5 от ЗСПЗЗ.


 
 
 
 
 
 
                                             Емел Мехмед
                                           Началник на Общинска служба по Земеделие гр.Свищов
 
 
01.08.2019г.
 
 
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания