Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПРОЕКТ „НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”

ПРОЕКТ „НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”
Добавена на: 2019-08-05 11:19:07

ПРОЕКТ „НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”
ПРОЕКТ „НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”
ПРОЕКТ „НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”

Още трима млади икономисти започнаха своята нова професионална реализация в Община Свищов

В поредица от материали общинска администрация Свищов представя всяка една от програмите, насочени към осигуряване на заетост с нейните специфики и ангажираните лица по нея.
След като до момента представихме седем от проектите, по които Община Свищов предоставя възможност за заетост, сега анонсираме и последния от проектите по програма „Нова възможност за младежка заетост“.
Трима младежи започнаха нова работа на 1 юли 2019 г. по проект „Нова възможност за младежка заетост”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Младите икономисти, които са на възраст до 29 години, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ - гр. Свищов и притежават висше икономическо образование, са разпределени в различни дирекции на общината за срок от 6 месеца. 
Биляна Димитрова е назначена в отдел „ Образование“,  Богомила Гатева  - в  Дирекция „Управление на собствеността и стопански дейности“,  а Гюнол Хашимов  в Отдел „Общински приходи“.
Шестмесечна заетост в общинската администрация ще засили тяхната мотивацията и същевременно  за този период те ще придобият нови професионални знания, ключови умения и компетентности.
Успешната реализация на младежите и възможността, която им се предоставя, е резултат на успешното партньорство между Община Свищов и Дирекция „Бюро по труда“ – Свищов, която е активен партньор на местно ниво на Агенцията по заетостта при реализиране на основните цели за осигуряване на заетост на лица с подходяща образователна квалификация,  и такива, останали без работа в резултат от икономическата криза и преструктуриране на производствата.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания