Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Фондът за градско развитие на Северна България предоставя финансиране за ремонт на три читалища в община Свищов

Фондът за градско развитие на Северна България предоставя финансиране за ремонт на три читалища в община Свищов
Добавена на: 2019-07-26 10:09:28

На 29.07.2019 г. /понеделник/ от 11,00 часа в Зала № 1 ще се проведе встъпителна пресконференция по проекта

Фондът за градско развитие на Северна България предоставя финансиране за ремонт на три читалища в община Свищов

 
Община Свищов, благодарение на Оперативна програма „Региони в растеж“ ще получи заем от 277 хил. лв. със значително по-добри от пазарните условия от Регионален фонд за градско развитие и Експресбанк. Средствата ще се използват за ремонт на три читалища: НЧ «Светлина - Царевец 1927», с. Царевец, НЧ «Трудолюбие - 1907», с. Вардим и НЧ «Филип Станиславов - 1903», с. Ореш. Те са разположени в самия център на населените места и с реставрацията им се цели да се подобри обликът на населените места, както и да се осигурят съвременни удобства, които ще позволят целогодишното използване на сградите.
 
Свищов се слави като просветен и търговски център с богата история, култура и традиции. Целта на проекта е да доразвие и засили ролята на читалищата като важни обществени институции, които обогатяват културния живот и образование на местните хора, както и да създадат условияза съхранение на народните традиции и фолклор.
 
Проектът ще бъде реализиран посредством финансов инструмент от Фонд за градско развитие Север, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и предоставен с помощта на Фонд на фондовете. Финансовият инструмент представлява комбинирано финансиране от грант и заем, като общата стойност на проекта е 2,767 млн. лв., като към финансирането от 277 хил. лв. от Регионалния фонд (163 хил. лв. от Фонда и 114 хил. лв от Експресбанк), ще бъде добавена и безвъзмездна финансова помощ в размер на 2,352 млн. лв., а останалите средства от 138 хил. лв. ще бъдат инвестирани от Община Свищов.
 
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания