Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Уведомително писмо от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/ д-р Дамян Илиев

Уведомително писмо от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/ д-р Дамян Илиев
Добавена на: 2019-07-16 12:01:09

Уведомително писмо от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/ д-р Дамян Илиев

ОТНОСНО: инсектицидни обработки срещу комари на площи по поречието на река Дунав чрез авиационно третиране

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦАНКОВА,

С настоящето писмо бих искал да Ви, уведомя, че през настоящата седмица продължават инсектицидните обработки срещу комари по поречието на река Дунав чрез авиационно третиране.
За сряда, 17 юли 2019 г., ще бъде обхваната ивица до 2 км южно от брега на река Дунав от сръбската граница до село Сомовит.
За четвъртък, 18 юли 2019 г., е планирано да бъдат третирани площите от село Сомовит до сухоземната граница с Румъния.
Следва да се има предвид, че обект на мероприятието ще бъдат не урбанизираните площи и ще продължи два дни в районите разположени между село Сомовит и град Никопол.
Карта за двата дни е публикувана на адрес: https://tinyurl.com/y4ucsyom.
В случай на промяна на метерологичните условия, графикът може да претърпи корекции, за което ще бъдете уведомени допълнително.
Площите ще бъдат третирани с Ефциметрин 10ЕК,чиито основна съставка е Циперметрин.
Авиационните третирания ще се извършат при спазване разпоредбите на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Моля, за Вашето съдействие за предприемане на мерки по опазване здравето на пчелите в съответствие с разпоредбите на чл. 8, ал. 2 от Наредба 13.

С уважение,

Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ
,ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
/подпис на временно изпълняващия длъжността и печат на БАБХ/

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания