Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Финансовият ресурс на свищовската болница МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ е увеличен с близо 700 хил. лв. за 2019 година

Финансовият ресурс на свищовската болница МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ е увеличен с близо 700 хил. лв. за 2019 година
Добавена на: 2019-07-10 13:02:43

Съгласно предварителен финансов отчет към 30.06.2019 г. лечебното заведение е на печалба от 40 хил. лева, спрямо 233 хил. лева загуба за същия период на 2018 г.

В писмо до кмета на Свищов Генчо Генчев изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева предостави информация за финансовото осигуряване на дейността на общинската болница за 2019 година. В него тя подчертава, че по предложение на НСОРБ и проявеното разбиране на министъра на здравеопазването през настоящата година значително е увеличен ресурсът, който получават общинските болници за дейността им на адреси в населени места в труднодостъпни/ отдалечени райони.
В тази връзка, г-жа Георгиева уведомява кмета на Свищов, че за свищовската болница МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ прогнозната стойност на средствата за 2019 година са увеличени, спрямо 2018 година, с 676 835 лв., както следва:
- от НЗОК – общо 2 365 238 лв. или увеличение, спрямо 2018 година, в размер на 277 359 лв.;
- от МЗ за отдалечени и труднодостъпни болници по Наредба №3/2019 г. – общо 532 665 лв. или увеличение, спрямо 2018 г., в размер на 399 476 лв.
В писмото се казва още, че по данни на Министерство на здравеопазването през 2019 година увеличението на средствата за общинските болници от НЗОК и от бюджета на МЗ е в общ размер на 40 121 792 лв.
Припомняме, че в края на миналата година кметът на Свищов проведе редица срещи с министъра на здравеопазването Кирил Ананиев и председателя на надзорния съвет на НЗОК Жени Начева, на които ги запозна лично с реалното финансово състояние на свищовската болница МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ и мерките, които общинското ръководство и ръководството на болницата е предприело в подкрепа на дейностите в лечебното заведение. Още тогава бяха обсъдени новите предизвикателства, пред които е изправена МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ – гр. Свищов с бюджет 2019 и бяха набелязани мерките, с които да се подобри дейността на свищовската болница. Първите резултати от срещите бяха на лице още през ноември 2018, когато лимитът на лечебното заведение беше повишен с 40 хиляди лева, а от 1 юни 2019 на болницата е предоставено допълнително увеличение от 12 хиляди лева месечно.
Последователните и целенасочени действия на общинското ръководство, ръководството на болничното заведение и подкрепата на национално ниво вече дават своите положителни резултати. Съгласно предварителен финансов отчет към 30.06.2019 г. лечебното заведение е на печалба от 40 хил. лева, спрямо 233 хил. лева загуба за същия период на 2018 г.
 
 
 
 
 
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания