Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

В Свищов ще бъдат популяризирани резултатите от проекта “Вашето здраве има знaчение! Модернизация на болниците в градовете Зимнича и Свищов”

В Свищов ще бъдат популяризирани резултатите от проекта “Вашето здраве има знaчение! Модернизация на болниците в градовете Зимнича и Свищов”
Добавена на: 2019-07-04 12:01:07

Управляващият Орган (Министерство на Регионалното Развитие и Публичната Администрация, Румъния), Националният Орган (Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройството, България) и Съвместният Секретариат (Регионален Офис за Трансгранично Сътрудничество - Кълъраш за границата Румъния – България) на Програмата Interreg V-A Румъния-България организират работното посещение в Свищов

Понеделник, 8-ми юли 2019, Управляващият Орган (Министерство на Регионалното Развитие и Публичната Администрация, Румъния), Националният Орган (Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройството, България) и Съвместният Секретариат (Регионален Офис за Трансгранично Сътрудничество - Кълъраш за границата Румъния – България) на Програмата Interreg V-A Румъния-България ще организират в Свищов, в Заседателната Зала на Община Свищов посещение на място за популяризиране на резултатите, постигнати в рамките на проект: “Вашето здраве има знaчение! Модернизация на болниците в градовете Зимнича и Свищов”, код e-MS: ROBG-174, проект, финансиран в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България.
Проектът е с приблизителна стойност 1,5 милиона евро - “Вашето здраве има знaчение! Модернизация на болниците в градовете Зимнича и Свищов”, и се изпълнява от Административно – териториална единица – Град Зимнич, в качеството му на Водещ бенефициент в партньорство с Община Свищов. Проектът има за цел да подобри ефективността на здравните услуги и сътрудничеството между доставчиците на здравни услуги на общинско ниво в Зимнич и Свищов. Посредством изпълнението на проекта са модернизирани две болници в Зимнич и Свищов (чрез обновяване на болничната сграда в Свищов и закупуване на медицинско оборудване за двете болници - електрокардиограф, обща анестезия, операционни маси, компютърна томография, линейка тип С и др.), осигурявайки професионално и качествено лечение на различни видове заболявания с различна сложност чрез ранна и бърза диагностика. Освен това, създаването на необходимите материални условия за разнообразяване и подобряване на качеството на предлаганите медицински услуги в съответствие със съвременните здравни стандарти ще окаже влияние върху качеството на живот в градовете Зимнич и Свищов. Повече детайли за гореспоменатия проект може да намерите във фиша на проекта, достъпен на сайта на Програмата, www.interregrobg.eu, раздел Проекти. Каним Ви да участвате в събитието, което ще се състои в Свищов на 8-ми юли 2019г. в заседателната зала на Община Свищов, с начален час 09:30 часа, а също така и на пресконференцията, която ще започне в 11:00 часа.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания