Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ОБЩИНА СВИЩОВ ЩЕ ПРИДОБИЕ ПРАВОТО

ОБЩИНА СВИЩОВ ЩЕ ПРИДОБИЕ ПРАВОТО
Добавена на: 2019-07-03 16:44:27

ОБЩИНА СВИЩОВ ЩЕ ПРИДОБИЕ ПРАВОТО

ДА УПРАВЛЯВА КУЛТУРНИ ОБЕКТИ С НАЦИОНАЛНО И МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ

Община Свищов повече от две години насочва усилията си да придобие правото да управлява и стопанисва обекти от културно-историческото минало на Свищов. Това възпрепятстваше общинското ръководство да предприема каквито и да е мерки за оптимално използване на ресурса, с който разполага, както и да кандидатства с проекти за подобряване на културната инфраструктура и развитие на културния туризъм в най-емблематичното място в Свищов.
Сега това вече е факт, след като със Заповед на Министъра на културата от 28 юни 2019 г. са променени статута и наименованието на Исторически резерват „Историческо място в долината на р. Текир дере, 4 км източно от гр. Свищов”.
Местността вече е групова историческа недвижима културна ценност (ГИНКЦ) с категория „национално значение” - „Историческото място в долината на р. Текир дере, където са дебаркирали руските войски през 1877 г. и са водени първите сражения за Освобождението на България, източно от гр. Свищов, област Велико Търново“.
Това дава изключителна възможност на общината да превърне местността в атрактивна туристическа дестинация, допълваща цялостния и разпознаваем образ на Свищов, като възстанови исторически обекти на територията на парк „Паметниците“, като „Воденицата“, намираща се западно от „Текир Дере“ край Свищов и която има своето историческо значение в освободителните боеве.
Чрез заповедта са определени режимите на опазване на ГИНКЦ, нейните граници, обхвата, площта, както и дейностите, които могат да се извършват в зоната.
     Предстои кмета на Община Свищов да внесе в общинския съвет предложение, да вземе решение обекта да бъде предоставен на Община Свищов за стопанисване и управление от Министерство на културата и Министерски съвет.
По този начин общинската администрация ще може да поддържа зоната и да възстанови цялостния  облик на това историческо за България място, дало началото на Освобождението на България и да превърне местността „Паметниците“ в историческа забележителност от европейско значение, популяризиране на обекта и създаване на благоприятни условия за туризъм и отдих.
С взетото решение Министерство на Културата показа, че изпълнява поетите ангажименти, заявени от министър Банов при визитата му в Свищов от 25.06.2019 г., и добрата работа между Министерството на културата и общинската администрация дава резултат.
 Това е естествено продължение на усилията на ръководството на общината за опазване на богатото културно и историческо наследство и създаване на интегриран туристически продукт, ансамбъл от римския град „Нове“, средновековната крепост „Калето“, църкви, сгради и паметници  от възраждането до днес.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания