Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Одобрен е проект на община Свищов от Фонд Социална закрила за „Модернизация на кухненско оборудване в Дом за стари хора „Мария Луиза“ град Свищов“

Одобрен е проект на община Свищов от Фонд Социална закрила за „Модернизация на кухненско оборудване в Дом за стари хора „Мария Луиза“ град Свищов“
Добавена на: 2019-06-26 16:47:11

Социалната политика на Общината е насочена към развиването на модерна, ефективна система от социални услуги

С реализиране на настоящия проект в ДСХ „Мария Луиза” ще се  модернизира оборудването и обзавеждането на кухненския блок, ще се осигури по-качествено предоставяне на  социалната  услуга и ще се гарантира  приготвянето на  здравословна  и питателна храна на потребителите.
Общият бюджет на проекта е 29 919,65 лева с ДДС, от които 26919,65 лева финансови средства от Фонда и 3000,00 лева собствен дял на община Свищов.
Проектът предвижда закупуване на ново кухненско оборудване за нуждите на  Дома за стари хора в град Свищов:


1 бр. парен електрически конвектомат; 1 бр. стойка за конвектомата; 1 бр. душ за измиване камерата на конвектомата;

1 бр. стерилизатор  електрически, необходим за дезинфекциране на кухненска посуда;

1 бр. професионална електрическа печка с 6 квадратни електрически котлона / плочи/ и фурна;

1 бр. хладилен шкаф;

1 бр. хладилна маса; 

доставка и монтаж на 1 брой телферен подемник електрически с площадка с размери 100/120 см и товароподемност до 200 кг.

 
Социалната политика на Общината е насочена към развиването на модерна, ефективна система от социални услуги, които поставят в своя център потребителя, отговаря на нуждите на общността, осигурява равен достъп и непрекъснато подобрява своето качество, като се дава възможност на всяко човешко същество за реализация, без значение на етническа принадлежност, пол, увреждане, възраст, социално положение.
 
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания