Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

В ГОРЕЩИЯ ПЕТЪЧЕН 21 ЮНИ

 В ГОРЕЩИЯ ПЕТЪЧЕН 21 ЮНИ
Добавена на: 2019-06-21 16:04:03

 В ГОРЕЩИЯ ПЕТЪЧЕН 21 ЮНИ
 В ГОРЕЩИЯ ПЕТЪЧЕН 21 ЮНИ
 В ГОРЕЩИЯ ПЕТЪЧЕН 21 ЮНИ
 В ГОРЕЩИЯ ПЕТЪЧЕН 21 ЮНИ
 В ГОРЕЩИЯ ПЕТЪЧЕН 21 ЮНИ
 В ГОРЕЩИЯ ПЕТЪЧЕН 21 ЮНИ
 В ГОРЕЩИЯ ПЕТЪЧЕН 21 ЮНИ

СТАРТИРАХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ, ПОЧИСТВАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ПАРК В СЕЛО ОРЕШ, ОБЩИНА СВИЩОВ“


В горещия петъчен 21 юни – първият ден от лятото, служители на Кметство Ореш, Народно читалище „Филип Станиславов  - 1903“, децата от ДГ „Зорница“ и служители на общинската администрация се включиха в реализацията на проект „Обновяване, почистване и озеленяване на парк в село Ореш, община Свищов, финансиран по програма „Чиста околна среда“ на МОСВ  и ПУДООС. Проектът е на обща стойност 9 982,00 лева, изцяло осигурени от програмата.
Дейностите са насочени към повишаване на екологичната култура, опазване на околната среда и загрижеността към мястото, в което живеем. Това ще се постигне чрез реализиране на мерки, допринасящи за осигуряването на по-здравословна, красива жизнена среда и обновяването на облика на съществуваща паркова територия.
Предвидено е и почистване, засаждане на паркова растителност и цветя, закупуване и монтиране на беседка, детско съоръжение, ударопоглъщаща каучукова настилка, кошчета за разделно събиране на отпадъци и ремонтиране съществуващи люлки и пейки.
По този начин ще се допринесе за създаване и възстановяване на зони за отдих и игри в парка като бъдат изградени приветливи места за отдих, отмора и игри, както за възрастни, така за млади хора и деца.
След като предварително бе извършено почистване на парка – санитарна сеч, отстраняване на растителни и битови отпадъци, днес стартираха дейностите по залесяване с дървета и храсти, като бяха засадени растителни видове – туи. Доброволци се включиха в изкопаване на дупки, торене, засаждане и поливане.
През следващия месец предстоят и другите дейности – закупуване и монтиране на беседка, пейки и кошчета за отпадъци, комбинирано детско съоръжение и засаждане на останалите дървета и храсти. Продължителността на проекта е 6 месеца.
Очакванията са, след реализацията на проекта, паркът да се превърне в място за общуване на различните възрастови групи и гости на селото. Проектът ще допринесе за екологичното възпитание на децата и учениците в с. Ореш и на неговите жители. Реализиране на всички планирани дейности водят до промяната на нагласите в обществото и постигане на целите на програмата „ За чиста околна среда“ и МОСВ.
 
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания