Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПРОГРАМА "СТАРТ В КАРИЕРАТА" 2019

ПРОГРАМА \"СТАРТ В КАРИЕРАТА\" 2019
Добавена на: 2019-06-17 14:35:03

ПРОГРАМА \"СТАРТ В КАРИЕРАТА\" 2019

ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ОСИГУРИ ВЪЗМОЖНОСТ НА МЛАДЕЖИ ДА ЗАПОЧНАТ РАБОТА В ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

         Община Свищов изпълнява осем проекта и програми, насочени към осигуряване на заетост на безработни лица, регистрирани в „Бюро по труда“ – гр. Свищов от различни възрастови и социални групи и с различен образователен ценз. В поредица от материали ще представим всяка една от програмите с нейните специфики и ангажираните лица по нея.
От 1.02.2019 година трима млади хора започнаха работа в администрацията на Община Свищов по програма „Старт на кариерата“.
На тях е осигурена  възможност за придобиване на опит и знания в ключови звена на общинска администрация, а именно:


 Дирекция „Административно-правно информационно обслужване, управление на проекти и европейски въпроси“, Звено „Управление на проекти и европейски въпроси“;

Дирекция „Финансови дейности“, Отдел „Общински приходи“ и

Дирекция „Управление на собствеността и стопанските дейности“, Отдел „Управление на собствеността, стопански дейности и приватизация“.

Младите висшисти са разпределени на работа по различните дирекции и практиката им дава шанс да се сблъскат в реална среда с динамиката и същността на това, което са завършили в университета. 
На помощта и опита  на колегите в отделите и на знанията, които са получили в университета разчитат новоназначените специалисти, които вече пети месец трупат опит и стаж в общинската администрация.
Полина Георгиева е завършила специалност „Аграрна икономика“ в СА „Д. Ценов” Свищов, Зорница Маринова е  със специалност „Публична администрация“ в СА „Д. Ценов“ Свищов и Янко Русев е придобил специалност „Стопанско управление“ също в СА „Д. Ценов” Свищов. Те работят с желание, отговорни и ангажирани са в ежедневните си дейности и смятат, че тази програма е един успешен старт за тяхното усъвършенстване и също така ще им бъде предимство за реализиране в други звена и направления след изтичането й.
За да бъдат включени в програмата, младежите трябваше да отговарят на няколко условия: да са до 29-годишна възраст, регистрирани като безработни в бюрата по труда, без трудов стаж по специалността и завършили висше образование.
Чрез предоставената възможност Община Свищов продължава да реализира своята политика за осигуряване на възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи, завършили средно или висше образование, с цел улесняване прехода между образование и заетост. Така ръководството на общинската администрация успява да постигне гъвкава комбинация от знания, умения и опит, съответстващи на пазарната икономика и пазара на труда. По този начин се постига гъвкава комбинация от знания, умения и опит, адекватно съответстващи на изискванията на пазарната икономика.
 
 
 
 
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания