Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

СПГ „Алеко Константинов“ реализира редица проекти по програма Еразъм+

СПГ „Алеко Константинов“ реализира редица проекти по програма Еразъм+
Добавена на: 2019-05-28 16:56:15

СПГ „Алеко Константинов“ реализира редица проекти по програма Еразъм+
СПГ „Алеко Константинов“ реализира редица проекти по програма Еразъм+
СПГ „Алеко Константинов“ реализира редица проекти по програма Еразъм+
СПГ „Алеко Константинов“ реализира редица проекти по програма Еразъм+
СПГ „Алеко Константинов“ реализира редица проекти по програма Еразъм+
СПГ „Алеко Константинов“ реализира редица проекти по програма Еразъм+
СПГ „Алеко Константинов“ реализира редица проекти по програма Еразъм+

Гимназията спечели нов проект – „Европейски стандарти за качество на професионалното образование“

Вече осем години Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“ успешно реализира проекти по програма Еразъм+. В момента проектът „Обучение чрез работа за успешна професионална реализация“ е в напреднал етап на изпълнение. В него участват четири целеви групи, съставени от ученици от професионални направления „Ресторантьор“, „Електротехника и енергетика“ и „Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло“ и една група учители. През месец май се проведоха заключителни семинари във връзка с приключени мобилности.
Електро- и топлотехниците проведоха своята мобилност в град Портсмут, Великобритания в рамките на три седмици. Учениците се запознаха с практиката във Великобритания за използване на комбинирана енергия от възобновяеми и традиционни източници. На семинара учениците  демонстрираха знания и умения, придобити по време на мобилността, като акцентираха върху ползите от еко-енергията, възобновяемите енергийни източници и иновациите в енергоспестяващите технологии.
Другата реализирана мобилност е на преподавателите по професионална подготовка, включително директор и заместник-директор, които посетиха Берлин, Германия, където се запознаха с дуалната система на обучение. На семинара се подчерта, че в Германия системата на образованието пряко обслужва пазара на труда и професионалните училища подготвят необходимите кадри за бизнеса. Така се елиминира проблемът с липсата на стаж, което пречи на младите хора да намерят работа по желаната професия след завършване на училище. Дуалната система e модел за професионално обучение, който поставя акцент върху практическото усвояване на професия чрез работа. На семинара присъстваха представители на професионални гимназии и обучителни организации, работодатели и учители.
Благодарение на дългогодишната работа по програма Еразъм+ и придобита Харта за мобилност в сферата на професионалното образование и обучение (ПОО), гимназията кандидатства и спечели нов проект – „Европейски стандарти за качество на професионалното образование“. В него се предвиждат да участват три целеви групи. Първата група е от ученици от професия „Готвач“, на които им предстои триседмична производствена практика в Корк, Ирландия през юли 2020 г. Втората - ученици от професиите „Моделиер-технолог на облекло“ и „Оператор в производството на облекло“ - триседмична производствена практика в Римини, Италия - юли 2020 г. Трета група - учители по професионална подготовка - едноседмична мобилност в Портсмут, Великобритания - април 2020 г.
Следващата учебна година СПГ „Алеко Константинов“ ще започне реализацията на новоспечеления проект.
 
 
 
 
По информация на СПГ „Алеко Константинов“ – гр. Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания