Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Община Свищов с пореден одобрен за финансиране социален проект

Община Свищов с пореден одобрен за финансиране социален проект
Добавена на: 2019-05-20 08:56:44

Основната цел на проекта е насочена към предоставяне на интегрирани социални услуги в общността за деца от 0 до 6 години с увреждания или в риск от развитие на увреждания и техните семейства на територията на община Свищов

Управляващият орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ одобри финансиране на проект «Услуги за ранна интервенция на уврежданията и семейна подкрепа в община Свищов». Водеща организация за изпълнението на проекта е Фондация „ЕКИП“ – София, с изпълнителен директор- г-жа Биляна Житарова.  Съобразно изискванията на договарящия орган, община Свищов ще участва като партньор.
Основната цел на проекта е насочена към предоставяне на интегрирани социални услуги в общността за деца от 0 до 6 години с увреждания или в риск от развитие на увреждания и техните семейства на територията на община Свищов. Предвидена е професионална подкрепа на уязвими семейства, с оглед разширяване на възможностите им за независим и самостоятелен живот и повишаване на мотивацията за участие в заетост.
Съобразно разписаните дейности, ще бъде назначен екип от квалифицирани специалисти в областта на ранното детско развитие и семейна подкрепа.
Проектът ще се реализира в продължение на 18 месеца, в рамките на които ще се осигури консултативна и терапевтична подкрепа на 50 деца и семейства от целевата група, както и обучения на родителите за придобиване на умения и активно поведение на пазара на труда.
Това е поредният проект, който община Свищов ще реализира в партньорство с Фондация „ЕКИП“ – гр. София, насочен към осигуряване на адекватна социална подкрепа на семейства, отглеждащи малки деца на територията на община Свищов.


ПРЕСЦЕНТЪР - ОБЩИНА СВИЩОВ 
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания