Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

График за редовните заседания на постоянните комисии през месец май 2019 г.

График за редовните заседания на постоянните комисии през месец май 2019 г.
Добавена на: 2019-05-17 12:00:45

На 30.05.2019 г. /Четвъртък/ ще се проведе редовно заседание на Общински съвет – Свищов

Понеделник – 20.05.2019 г.


от 15.00 часа – ПК по “Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност”

 
Вторник – 21.05.2019 г.


от 15.00 часа – ПК по “Земеделие, гори, околна среда и води”

от 15.30 часа – ПК по “Образование, култура и вероизповедания”от 16.00 часа – ПК по “Икономическо развитие, финанси и бюджет”от 16.30 часа – ПК по „Приватизация и следприватизационен контрол“

 
Сряда – 22.05.2019 г.


от 13.30 часа – ПК по “Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и туризъм”от 16.00 часа – ПК по “ТСУ и общински активи”

 
Четвъртък – 23.05.2019 г.


от 15.30 часа – Председателски съвет

от 16.00 часа ПК по “ЗПКОНПИ“

 
 
30.05.2019 г. /Четвъртък/ – от …..часа – Редовно заседание на Общински съвет – Свищов
 
На всички комисии да присъстват заинтересованите представители от общинска администрация за разяснения по предложенията!
Материалите за заседанията на комисиите са на разположение при Звеното, обслужващо Общински съвет – Свищов (стая № 13).
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания