Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ
Добавена на: 2019-05-15 10:46:00

УВЕДОМЛЕНИЕ
УВЕДОМЛЕНИЕ
УВЕДОМЛЕНИЕ
УВЕДОМЛЕНИЕ
УВЕДОМЛЕНИЕ
УВЕДОМЛЕНИЕ
УВЕДОМЛЕНИЕ
УВЕДОМЛЕНИЕ
УВЕДОМЛЕНИЕ
УВЕДОМЛЕНИЕ

от "СВИЛОЗА" АД

ОТНОСНО Инвестиционно предложение за "Инсталация за изгаряне на биомаса и производство на топло и електроенергия"

Всички, които желаят да изразят мнения и станивища могат да го направят писмено до "Свилоза" АД на адрес: 
5250 гр. Свищов
област Велико Търново, Западна индустриална зона,
Тел.:  +359 631/ 4 52 77
Факс: +359 631/4 01 04
e-mail: svilosa@svilosa.bg

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания