Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Пореден проект за близо 230 хиляди лева ще реализира община Свищов

Пореден проект за близо 230 хиляди лева ще реализира община Свищов
Добавена на: 2019-05-02 13:04:59

Ръководството на Общината отново доказва социалната си ангажираност към обществото и най-уязвимите групи в него

Управляващият орган на ОП РЧР одобри финансиране на община Свищов за реализиране на проект «Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2» по Оперотивна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020.
Безвъзмездната финансова помощ в размер на 228 272 лв. ще бъде насочена към предоставяне на мобилна интегрирана здравно-социална услуга (патронажна грижа за възрастни и хора с увреждания) на територията на община Свищов. С предвидените дейности за здравно-социална, психологическа подкрепа в домашна среда на потребителите, назначаване, обучение и супервизия на персонала, закупуване на автомобил ще се достигне до всяко нуждаещо се лице с увреждане и в невъзможност за самообслужване в град Свищов и 15-те населени места от общината.
Основната цел на проектното предложение е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора в община Свищов, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ материален и кадрови капацитет за предоставянето им.
 
Тове е поредният проект, който община Свищов ще реализира и чрез който доказва социалната си ангажираност към обществото и най-уязвимите групи в него.
                        
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ
 
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания