Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Добавена на: 2019-04-18 16:05:01

В рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ по схема „Младежка заетост“ общинската администрация разработи и подаде проектно предложение ”Нова възможност за младежка заетост”

Община Свищов продължава своята активна социална политика, насочена към идентифициране на възможности за осигуряване на заетост на безработни лица.
В рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ по схема „Младежка заетост“ общинската администрация разработи и подаде проектно предложение ”Нова възможност за младежка заетост” за осигуряване на заетост на безработни лица и младежи до 29 години с придобито висше образование.
С реализацията на този проект работодателят Община Свищов продължава да съдейства на безработни младежи да придобият професионален опит, чрез стажуване по специалността или нов шанс за заетост.
Процедурата е насочена към безработни младежи до 29 годишна възраст, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ Свищов и притежаващи висше икономическо образование с професионална квалификация „Икономист“.
Община Свищов е заявила 5 работни места с трудова заетост от 6 месеца, като наетите лица ще получават възнаграждение в размер на минималната работна заплата за страната. През периода на заетост за да бъде успешна тяхната реализация, за всяко от наетите лица ще отговаря наставник, който ще обучава съответното лице и ще следи за неговото професионално и кариерно развитие.
 
Желаещите младежи да се включат в процедурата за подбор и да започнат работа в общинската администрация е необходимо да отговарят на следните условия:


Да бъдат регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ Свищов;

Да са до 29 години към периода на кандидатстване;

Да не участват в никаква форма на заетост;

Да не участват в никакви форми на образование или обучение.

 
След приключване на процедурата за подбор, одобрените кандидати ще бъдат поканени да сключат трудов договор с Община Свищов като работодател.
 
Очакван резултат от изпълнение на проектните дейности е възможността младежите да усвоят знания, да придобият трудови навици и опит по придобитата специалност.
По този начин Агенция по заетостта и общинска администрация Свищов се стремят да улеснят прехода им от образование към успешна бъдеща професионална реализация на пазара на труда.
 
ПРЕСЦЕНТЪР - ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания