Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

В Свищов се проведе среща разговор с приемните семейства от Общината

В Свищов се проведе среща разговор с приемните семейства от Общината
Добавена на: 2019-04-09 13:19:31

В Свищов се проведе среща разговор с приемните семейства от Общината
В Свищов се проведе среща разговор с приемните семейства от Общината
В Свищов се проведе среща разговор с приемните семейства от Общината

Срещата предизвика много положителни реакции, коментари и въпроси за всички участници

По покана на заместник-кметът на община Свищов Анелия Димитрова, на 5 април в Център за обществена подкрепа /ЦОП/ се проведе регулярна среща разговор с приемните семейства от Общината. В нея се включиха също директорът на Дирекция „Социално подпомагане“ Милена Илиева, Ренета Чобанова – началник  отдел „Закрила на детето“, Анелия Димитрова – ръководител Общинска служба „Социални дейности“, Ася Михайлова – директор на ЦОП и специалисти от екипа на тази социална услуга.
Децата, които се нуждаят от приемна грижа са деца в риск или лишени от пълноценна родителска грижа. Към тези деца е необходимо да се прояви специално разбиране, внимание, грижа и приемане, от което те са били лишени. В община Свищов има 6 утвърдени приемни семейства, в които са настанени 7 деца.
Срещата предизвика много положителни реакции, коментари и въпроси за всички участници.
Приемните родители обсъдиха, както обикновени житейски проблеми, така и дългата и сложна процедура по пътя към приемане на дете в семейството. В приятелски разговор те споделиха своя опит, радостите и трудностите, които ги съпътстват и получиха много полезни съвети. Изразена беше тяхната удовлетвореност от подкрепата на специалистите от ЦОП и екипа на отдел „Закрила на детето“.
Г-жа Димитрова поздрави приемните родители за отговорността, която са поели и предизвикателството, пред което са изправени, както и за избора не само да приемат дете в своя дом, но и да полагат усилия за неговото възпитание и развитие. Тя сподели мнение и отправи апел към Дирекция "Социално подпомагане" и ЦОП, за надграждане и развитие на тази социална услуга, за обучение и включване в регистъра на нови приемни семейства, като увери присъстващите в подкрепата, която могат да получат от страна на общинското ръководство.
В съвместната ни работа е водещ принципа, че приемната грижа е временна мярка за закрила на децата, която трябва да им помогне да се върнат в биологичните си семейства или да ги подготви за новите им семейства – осиновители.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания