Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

УС на ПУДООС отпусна на община Свищов над 3 млн. лв. за закриване и рекултивация на депо за отпадъци

УС на ПУДООС отпусна на община Свищов над 3 млн. лв. за закриване и рекултивация на депо за отпадъци
Добавена на: 2019-03-22 16:11:23

Реализирането на проекта е от изключителна важност за Общината и е в съответствие с принципите за опазване на околната среда

          Управителният съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда отпусна на община Свищов средства в размер на близо 3 млн. и 100 хил. лв. за реализиране на Проект „Закриване и рекултивация на депо за ТБО, община Свищов, м. Ненова шатра“.  
Депото за ТБО е с площ 48 900 кв. м. и е в експлоатация повече от 40 години. Дейностите по изпълнение на проекта включват изпълнение на строително-монтажни работи съгласно изготвения технически инвестиционен проект и изпълнението на техническата и биологичната рекултивация на депото за твърди битови отпадъци (ТБО), както следва:
•Подготвителни работи на строителната площадка – разчистване на терена, разполагане на временни съоръжения във връзка с изпълнението на СМР, и др.;
•Демонтажни работи;
•Доставка на необходимите материали, механизация и оборудване;
•Изпълнение на строително-монтажните работи;
•Биологична рекултивация на депото – благоустрояване на терена;
•Извършване на контролни тествания, изисквани съгласно действащата нормативна уредба.
След откриване на строителната площадка, срокът за изпълнение строително-монтажните работи и дейности за техническа рекултивация е до 7 календарни месеца, а срокът за изпълнение на биологичната рекултивация е 36 месеца от датата на подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа.
Реализирането на проекта е от изключителна важност за Общината и е в съответствие с принципите за опазване на околната среда. Благодарение на своята активност и преодолените трудности във връзка с процедурата на ОВОС, община Свищов ще реализира пореден проект от голямо значение за района.
 
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания