Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2018 Г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2018 Г.
Добавена на: 2019-03-12 14:25:36

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2018 Г.

Публичното обсъждане ще се проведе на 22.03.2019 г. от 17.30 часа в зала №1 на Община Свищов

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Община Свищов отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в публичното обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Свищов, сметките за средствата от Европейския съюз и информация за състоянието на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД град Свищов за 2018 година.

Публичното обсъждане ще се проведе на 22.03.2019 г. от 17.30 часа в зала №1 на Община Свищов.

Кристиян Кирилов
Председател на Общински съвет Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания