Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ДНЕВЕН РЕД НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11.03.2019 г.

ДНЕВЕН РЕД НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11.03.2019 г.
Добавена на: 2019-03-06 11:57:11

Извънредното заседание ще се проведе на 11.03.2019 г. /понеделник/ от 16.30 часа, в Зала № 1 на Общината

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ                        
 
 
Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 1, т. 1 и чл. 43 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, свиквам общинските съветници, кметове на населени места и кметски наместници в Община Свищов на извънредно заседание, което ще се проведе на 11.03.2019 г. /Понеделник/ от 16.30 часа, в Зала № 1 на Общината при следния:
 
 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
 
 
1.     Поемане на дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: Създаване на нова социална услуга „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“.
 
 
 
 
С уважение:
д-р Кристиян Кирилов
Председател на Общински съвет – Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания