Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПОКАНА

ПОКАНА
Добавена на: 2019-02-14 17:04:57

Встъпителна пресконференция по проект „Единни стандарти, повишена координация – обща сигурност“ ROBG 274

На 19 февруари 2019 г. от 11,00 ч. в Зала 1 на Община Свищов ще се проведе Встъпителна пресконференция, във връзка с изпълнението на проект „Единни стандарти, повишена координация – обща сигурност“ ROBG 274.
Проектът се реализира по програма “INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA” 2014-2020 г.“, Договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. № 84189 от 23.07.2018 г., финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и съфинансиран от Националните бюджети на Румъния и България, както и от Общинските бюджети на партньорите, които участват в проекта.
Водещ партньор по проекта е Община Свищов. От румънска страна партньор по проекта е Община Зимнич.
Партньорите имат опит в осъществяването на различни проекти, както и голям потенциал за развитие на сътрудничеството при управление на риска при бедствия в трансграничните райони.
         Проектът е на обща стойност 989 404,57 евро. Размера на бюджета на проекта на Община Свищов е 494 683,61 €.
Начин на финансиране:


Безвъзмездна финансова  помощ от ЕФРР в размер на 85 % - 420 481,06 евро

Национално съфинансиране 13 %  - 64 303,93 евро

Собствен принос 2 %  - 9 898,62 евро

Основната цел на проекта е подобряване на сътрудничеството в трансграничната зона в областта на гражданската защита и работа при природни бедствия, както и повишаване ефективността на действията в случаи на природни бедствия и извънредни ситуации, с цел да се осигури висока степен на защита на населението в българо-румънския граничен район чрез намаляване на щетите.
Чрез изпълнението на  проекта ще се подобри качеството на съвместното управление на риска в района на изпълнението на проекта за трансгранично сътрудничество.Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания