Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Свищовското село Вардим реализира проект за LED улично осветление

Свищовското село Вардим реализира проект за LED улично осветление
Добавена на: 2019-01-29 17:10:26

Сумарните годишни разходи за новото LED улично осветление в село Вардим ще бъдат 4435 лв/год., което е с около 6 пъти по-малко в сравнение с предходната година

      В свищовското село Вардим реализираха пилотен проект, с който ще се докажат съществените преимущества на LED уличното осветление пред конвенционалното улично осветление.
Инициативата е на общинското ръководство и цели намаляване на енергийните разходи, намаляване на разходите за поддръжка и консумативи на уличното осветление и значително подобряване на неговото качество.
В населеното място са монтирани близо 300 LED улични осветители с 5-годишен гаранционен срок, които светят целонощно и целогодишно, и удовлетворяват изискванията на стандарта за улично осветление БДС EN 13201. Общата инсталирана мощност на уличното осветление в селото е 4.5 kW, разпределена както следва:


Главната улица – 60 броя LED 27 W = 1.62 kW;

Събирателни улици – 160 броя LED 13 W = 2.08 kW;

Обслужващи улици – 55 броя LED 9 W = 0.5 kW;

Парково осветление - 18 броя LED 10 W = 0.18 kW;

Осветление на площада на селото - 1 брой LED 0.12 kW.

Годишната консумация на енергия от новото LED улично осветление ще бъде 18675 kWh, което е равностойно на 3735 лева годишни разходи за електроенергия или 5.75 пъти по-малко в сравнение с разходите направени с конвенционалното осветление в предходната година. Разходите за поддръжка и консумативи ще намалеят от 4400 лв. на около 700 лв. на година, което е приблизително 6.28 пъти по-малко разходи. Сумарните годишни разходи за новото LED улично осветление в село Вардим ще бъдат 4435 лв/год.
Стойността на проекта е приблизително 42 000 лева, а срокът за откупуване на вложените инвестиции ще бъде под 2 години, като заплащането ще се извършва със средствата от спестената електроенергия спрямо разходите, които са направени в съответния период на предходната година.
В капиталовите си разходи за 2019 година община Свищов е предвидила средства за подмяна на уличното осветление на главните улици в Свищов с ново LED осветление,  което ще допринесе за редица ползи в икономически и екологичен аспект. Амбициите на общинското ръководство са постепенно всички населени места в община Свищов да се възползват от предимствата на алтернативната LED технология.
 
 
 
 
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания