Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

График за редовните заседания на постоянните комисии към Общински съвет - Свищов за м. януари 2019

График за редовните заседания на постоянните комисии към Общински съвет - Свищов за м. януари 2019
Добавена на: 2019-01-18 17:01:41

На 31.01.2019 г. /Четвъртък/ ще се проведе Редовно заседание на Общински съвет - Свищов

Понеделник – 21.01.2019 г.


от 15.00 часа – ПК по “Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност”

 
Вторник – 22.01.2019 г.


от 15.00 часа – ПК по “Земеделие, гори, околна среда и води”

от 15.30 часа – ПК по “Образование, култура и вероизповедания”от 16.00 часа – ПК по „Приватизация и следприватизационен контрол“

 
Сряда – 23.01.2019 г.


от 14.00 часа – ПК по “Икономическо развитие, финанси и бюджет”от 16.00 часа – ПК по “ТСУ и общински активи”

 
Четвъртък – 24.01.2019 г.


от 14.30 часа – ПК по “Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и туризъм”

от 15.30 часа – Председателски съветот 16.00 часа ПК по “ЗПКОНПИ“

 
 
31.01.2019 г. /Четвъртък/ – от …..часа – Редовно заседание на Общински съвет – Свищов
 
На всички комисии да присъстват заинтересованите представители от общинска администрация за разяснения по предложенията!
Материалите за заседанията на комисиите са на разположение при Звеното, обслужващо Общински съвет – Свищов (стая № 13).
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания