Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

На вниманието на собствениците и ползватели на земеделски земи по § 4 от ЗСПЗЗ в землището на град Свищов

На вниманието на собствениците и ползватели на земеделски земи по § 4 от ЗСПЗЗ в землището на град Свищов
Добавена на: 2019-01-16 13:08:42

Относно изработване на помощни планове, планове на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях

На вниманието на собствениците и ползватели на недвижими имоти в местностите „Краище 1А-Б”, „Краище 2”, „Остица”, „Люляците 2”, „Трите бряста”, „Павлолията”,  „Воденичарски дол”, „Враняк 1”, „Враняк 2”, „Карамански път 1”, „Карамански път 2”, „Карамански път 3”, „”Дядо Данева чешма”, „Тотева чешма” „Драчево бърдо 1”, „Драчево бърдо 2”, „Драчево бърдо 3-4” и „Остри могили 2-3”– всички в землището  на гр.Свищов
На основание Договор между Областна администрация  - гр.Велико Търново и „ДММ -Дизайн” ЕООД-гр.Плевен за  „Изработване на помощни планове, планове на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях, в графичен и цифров вид, на земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, както следва: имоти с идентификатори: 65766.28.117; 65766.28.114; 65166.32.135; 65766.30.5; 65766.612.25; 65766.33.4; 65766.33.1; 65766.43.4; 65766.43.8; 65766.41.1; 65766.41.3;  65766.41.4; 65766.42.2; 65766.42.1; 65766.42.10; 65766.42.8; 65766.42.3; 65766.42.5; 65766.44.2; 65766.44.1; 65766.44.4; 65766.45.1; 65766.46.1; 65766.46.2; 65766.46.3; 65766.49.4; 65766.49.217; 65766.48.2; 65766.52.4; 65766.51.7; 65766.50.7; 65766.50.4; 65766.50.2; 65766.55.3; 65766.55.1; 65766.657.32, всички в землището на гр. Свищов, с обща площ 2 729 358 кв.м.“, всички в землището на град  Свищов, област Велико Търново“ и съгласно чл.38 от ЗКИР, собствениците и ползватели на имоти са длъжни да означат границите на същите, да осигурят достъп за геодезически измервания, както и за поставяне на геодезични знаци  и да предоставят  документи (копие) за собственост или ползване, данни за собствениците или ползлвателите, както и строителни книжа за сградите в имотите.
Анкетиране за имотите ще се извърши от представители на фирмата в следните дни:


21.01.2019 год. – 25.01.2019 год. в часовете  10.00-14.00 и 15.00-18.00;

28.01.2019 год. – 01.02.2019 год. в часовете  10.00-14.00 и 15.00-18.00;

02.02.2019 год.  в часовете  10.00-13.00;

04.02.2019 год. – 08.02.2019 год. в часовете  10.00-14.00 и 15.00-18.00;

09.02.2019 год.  в часовете  10.00-13.00.

 
Анкетирането ще се извършва на адрес:  ул.“Ал.Константинов“ №1, вх.Г, ет.1 /Блока с часовника/.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания