Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ДНЕВЕН РЕД НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 17.01.2019 Г.

ДНЕВЕН РЕД НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 17.01.2019 Г.
Добавена на: 2019-01-11 17:00:34

Общински съвет - Свищов ще проведе свое извънредно заседание
на 17.01.2019 г. /Четвъртък/ от 16.00 часа, в Зала № 1 на Общината

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 1, т. 1 и чл. 42, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, свиквам общинските съветници, кметове на населени места и кметски наместници в Община Свищов на извънредно заседание,
което ще се проведе на 17.01.2019 г. /Четвъртък/ от 16.00 часа, в Зала № 1 на Общината при следния:
 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
 
1). Приемане на изменения и допълнения в Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов.


С уважение:
д-р Кристиян Кирилов
Председател на Общински съвет – Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания