Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Община Свищов взе участие в Национална конференция на тема „Дете, семейство, общност – от ранна интервенция към приобщаващото образование“

Община Свищов взе участие в Национална конференция на тема „Дете, семейство, общност – от ранна интервенция към приобщаващото образование“
Добавена на: 2018-12-20 13:22:52

Община Свищов взе участие в Национална конференция на тема „Дете, семейство, общност – от ранна интервенция към приобщаващото образование“
Община Свищов взе участие в Национална конференция на тема „Дете, семейство, общност – от ранна интервенция към приобщаващото образование“

В рамките на конференцията ДЦДУ - гр. Свищов спечели първа награда в конкурс за постерни презентации

В периода 17-18.12.2018 година в гр. Варна се проведе Национална конференция „Дете, семейство, общност – от ранна интервенция към приобщаващото образование“, организирана от Фондация „Карин дом“ - гр. Варна.
Водещи специалисти от страната, представители на МОН и Уницеф – България, както и специалисти от Великобритания представиха практики и утвърдени политики в посока подкрепа на деца със специални потребности и техните семейства за гарантиране правото им на достоен живот и образование.
По покана на организаторите доклад на тема „Връзката между социалните услуги и приобщаващото образование. Подкрепата на местната власт“, изнесе Анелия Димитрова – зам.-кмет на община Свищов. В изложението беше обърнато внимание на значимата роля на специалистите от Дневния център за деца с увреждания за развитие потенциала на децата със специални потребности, както и терапията в специално подготвена среда, като първа и важна стъпка в процеса на приобщаване в образователната система. Представените видеоматериали запознаха аудиторията с утвърдените механизми на взаимодействие и подкрепата на местната власт.
Г-жа Димитрова получи специални поздравления от г-жа Стела Пламенова – директор на училище за деца със специални потребности Сандън, Великобритания, за ангажираността на местната власт в гр. Свищов и видимите резултати.
По време на конференцията се проведе Конкурс за постерни презентации, като с първа награда беше отличен Дневния център за деца с увреждания – Свищов.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Дарителска Кампания