Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Председателят на Общински Съвет – Свищов участва във форум на общините насочен към прилагането на принципите за добро управление на местно ниво

Председателят на Общински Съвет – Свищов участва във форум на общините насочен към прилагането на принципите за добро управление на местно ниво
Добавена на: 2018-11-21 15:14:25

Председателят на Общински Съвет – Свищов участва във форум на общините насочен към прилагането на принципите за добро управление на местно ниво
Председателят на Общински Съвет – Свищов участва във форум на общините насочен към прилагането на принципите за добро управление на местно ниво

Форумът бе организиран от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и в партньорство с Националното сдружение на общините в Република България

        Д-р Кристиян Кирилов взе участие в Кръгла маса на тема: „Ефективно последващо сътрудничество между общините в рамките на Европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво“.
Форумът, който се организира  от МРРБ и в партньорство с НСОРБ, се проведе в рамките на проект „Инициативи за прилагане на 12-те принципа за добро управление от Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа“.
Като носител на наградата „Етикет за иновации и добро управление на местно ниво“ община Свищов имаше възможност да представи две от областите, в които може да бъде давана за пример. Председателят на ОбС – Свищов д-р Кристиян Кирилов направи пред представителите на други общини презентация, в която засегна Принцип 8: Иновации и отвореност за промени“ и принцип 11, който касае човешките права, културното разнообразие и социалното единство.
В резултат от срещата участниците се обединиха около идеята за организиране и провеждане на партньорски посещения, с цел постигане на подобрения в онези области, в които общините са изразили желание да се доразвият. Като основни проблеми бяха изведени липсата на социална ангажираност в обществото и недостигът на квалифицирани кадри. Д-р Кирилов подчерта, че община Свищов е сред общините с най-широк обхват на предлаганите социални услуги в България, а високото експертно ниво на служителите в социалните центрове многократно е давано за пример. Той не пропусна да подчертае, че общинското ръководство реализира редица проекти за подобряване и модернизиране на центровете, които в момента са сред най-добрите в страната, предлагащи социална подкрепа.
Интерес в присъстващите предизвика реализираната от община Свищов иновативна практика „Кризисен център в с. Овча могила, община Свищов“. Предимствата, които предоставя първият такъв разкрит център в страната е добър пример за реална грижа, при кризисни ситуации в отдалечените от общинския център населени места. Иновативната практика е доказано работеща и е един успешен модел, който получи висока оценка и награда от Съвета на Европа.
Припомняме, че община Свищов през 2017 година за четвърти път получи наградата „Етикет за иновации и добро управление на местно ниво“, която удостоверява постигнатото високо качество на управлението в общината и ангажираността ѝ да прилага европейските принципи за добро управление.
 
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Дарителска Кампания