Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН
Добавена на: 2018-11-20 16:15:00

ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА МЕСТНИЯ ТРУДОВ ПАЗАР ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2018 ГОДИНА В ОБЩИНА СВИЩОВ

В Община Свищов през месец Октомври се наблюдава тенденция на нарастване броя на регистрираните безработни лица. В края на месеца те са 743 души, което представлява увеличение спрямо предходния месец с 60 души.
Равнището на безработица се покачва с 0,3 пункта и в края на месеца е 4,7 % при 5,9 % за страната. През същия период на предходната година броят на безработните е бил 880 души или със 137 души повече от сегашния, а равнището е било 5,6 %.
По пол и възрастова характеристика:
Относителният дял на жените през месец Октомври  преобладава и е – 55,3 %.
Най-голям е относителния дял на лицата на възраст от 30 до 49 години – 46,8 %.
На второ място е делът на лицата на възраст над 50 години – 35 %. Младежите до 29 г. са с най-нисък относителен дял – 18,2 %.
По образователна характеристика преобладава делът на лицата със средно образование – 52,7 %. Следват безработните с висше образование – 24,2 %. С основно образование са 14,4 % и с начално и по-ниско образование са 8,7 %.
По професионална характеристика


лицата без специалност и квалификация са 36,9 %

групата на специалистите – 33,8%

безработните с работническа професия са 29,3 %.

През месец Октомври входящият поток обхваща 168 души, като всички са новорегистрирани.
Изходящият поток е 108 души, което е със 60 души по-малко от входящия.
Трудова реализация с посредничеството на бюрото по труда са намерили 65 души, от които 13 – на субсидирани работни места, останалите 52 – на първичен пазар.
      На свободния пазар се търсят шлосери, машинни оператори, продавач-консултанти, готвачи и сервитьори, шивачи и гладачи.

По информация на Дирекция „Бюро по труда” - гр. Свищов


Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Дарителска Кампания