Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” в село Овча могила е партньор в международен проект към европейската програма „Erasmus +“

Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” в село Овча могила е партньор в международен проект към европейската програма „Erasmus +“
Добавена на: 2018-11-19 11:01:45

Училището ще си партнира с представители на четири европейски държави – Румъния, Италия, Хърватска и Турция

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” - с. Овча могила ще си партнира с представители на четири европейски държави  –  Румъния, Италия, Хърватска и Турция, в международен проект по европейската програма „Erasmus +“.
 Проектът, на стойност 14 421 евро, носи името  „THE MORE MOTIVATION THE LESS DROPOUT IN SCHOOLS“ (Повече мотивация, по-малко отпадане от училище) и е със срок на изпълнение 2 години –  от 01. 09. 2018 г.  до 31. 08. 2020 г. Координатор на проекта от страна на българското училище е Невелин Блажев – учител по английски език, а ръководител е директорът на учебното заведение Десислава Александрова.
Дейностите на  проекта са организирани в следните направления:


да се намали нивото на отпадане на ученици от ромски произход и да ги мотивира, и интегрира във формалното образование с помощта на  танци, спорт, изобразително изкуство, и други дейности през 2-годишния срок на проекта;

да се насърчи толерантността, социалното взаимодействие и преодоляването на предразсъдъците;

да се насочи вниманието на учителите към потребностите на учениците от ромски произход по време на училищния живот;

да се намали дискриминацията, да се стимулира взаимното разбирателство и да се оцени опита на другите държави, като се засили вниманието на европейското гражданство в тази посока;

 
Този проект ще бъде много ползотворен за учениците от Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” в село Овча могила. Те ще имат възможност да обогатят знанията и уменията си по английски език. Ще могат да се докоснат до културата на останалите европейските страни по проекта и да научат за живота, бита и нравите на учениците в другите държави. Чрез социалните дейности по този проект, учениците ще могат да придобият знания за света и това ще им даде възможност да променят своя мироглед.
 
По информация на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – село Овча могила
 


Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Дарителска Кампания