Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

График за редовните заседания на постоянните комисии към Общински съвет - Свищов за м. ноември 2018

График за редовните заседания на постоянните комисии към Общински съвет - Свищов за м. ноември 2018
Добавена на: 2018-11-14 16:44:13

На 29.11.2018 г. /Четвъртък/ ще се проведе Редовно заседание на Общински съвет - Свищов

Понеделник – 19.11.2018 г.


от 15.00 часа – ПК по “Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност”

 
Вторник – 20. 11.2018 г.


от 15.00 часа – ПК по “Земеделие, гори, околна среда и води”

от 15.30 часа – ПК по “Образование, култура и вероизповедания”

от 16.00 часа – ПК по „Приватизация и следприватизационен контрол“

 
Сряда – 21. 11.2018 г.


от 13.30 часа – ПК по “Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и туризъм”

от 16.00 часа – ПК по “ТСУ и общински активи”

 
Четвъртък – 22. 11.2018 г.


от 14.30 часа – ПК по “Икономическо развитие, финанси и бюджет”

от 15.30 часа – Председателски съвет

от 16.00 часа ПК по “ЗПКОНПИ“

 
 
29. 11.2018 г. /Четвъртък/ – от …..часа – Редовно заседание на Общински съвет – Свищов
 
На всички комисии да присъстват заинтересованите представители от общинска администрация за разяснения по предложенията!
Материалите за заседанията на комисиите са на разположение при Звеното, обслужващо Общински съвет – Свищов (стая № 13).
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Дарителска Кампания