Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Добавена на: 2018-11-09 14:07:28

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

С ЦЕРЕМОНИЯ „ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ“ ПРИКЛЮЧВАТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ
„БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА ЖИЗНЕНА СРЕДА В ГР. СВИЩОВ“

 
         На 08 ноември 2018 г. от 11,30 часа на ул. „Патриарх Евтимий” № 68, ж.к. „Младост” в гр. Свищов бе проведена церемония „Официално откриване“ на обекта, с която приключват дейностите в обхвата на проект „Благоустрояване на градската жизнена среда в гр. Свищов”, изпълняван по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.036-0001-С02/18.11.2016 г.
        Проекта се изпълнява в рамките на 24 месеца по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г. и е на обща стойност 5 040 204, 64 лв.
Заложените дейности бяха насочени към подобряване и реновиране на градската среда на територията на зона за въздействие с преобладаващ социален характер в гр. Свищов – ул. „Черни връх“/ж.к. „Младост“ и парк Радост.
На събитието присъстваха ръководството на общинската администрация, представители на фирмата изпълнител на строителните дейности и авторския надзор на обекта, гости и граждани.
Кмета на общината, ръководителя на проекта инж. Пламен Петков и деца прерязаха лентата на обновения район.
Чрез интервенциите се подобри значително качеството на живот за голяма част от жителите на Свищов чрез изграждането на детски и спортни площадки, зони за отдих, асфалтиране и реновиране на уличното пространство, както и цялостното облагородяване на районите.
 
        

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Дарителска Кампания