Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Добавена на: 2018-11-09 14:04:03

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА СВИЩОВ ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА ЖИЗНЕНА СРЕДА В ГР. СВИЩОВ“

         На 8 ноември 2018 г. /четвъртък/ от 11,00 часа в Зала 1 на Общинска администрация Свищов се проведе заключителна пресконфереция по проект „Благоустрояване на градската жизнена среда в гр. Свищов”, изпълняван по Договор за безвъзмездна финансова помощ №  BG16RFOP001-1.036-0001-С02/18.11.2016 г.
Присъстваха кмета на общината Генчо Генчев и общинското ръководство, представители на изпълнителите, авторския и строителния надозр по проекта, екипа за управление на проекта, гости, медии и служители на общинската администрация.
Бяха представени изпълнените дейности, постигнатите цели и резултати от изпълнението на проекта чрез презентация, както и ефекта от реализацията на проекта за гражданите и гостите на град Свищов.
           Изпълнението на заложените проектни дейности допринесе за изграждане на атрактивна градска и жизнена среда за постигане на устойчивото развитие на град Свищов.
          Проектното предложение бе на обща стойност 5 040 204, 64 лв., от които  финансиране от ЕС чрез ЕФРР: 4 284 173,95 лева и  Национално финансиране в размер на 756 030,69 лева.
            Дейностите се реализираха в продължение на 24 месеца.
             

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Дарителска Кампания