Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Стартира второто издание на „Есенен фермерски пазар“ в Свищов

Стартира второто издание на „Есенен фермерски пазар“ в Свищов
Добавена на: 2018-10-05 17:59:04

Стартира второто издание на „Есенен фермерски пазар“ в Свищов

Събитието е съпроводено с 25-годишнината от създаването на съвременните български кооперации

На 5 октомври в Заседателна зала – Ректорат на СА „Д. А. Ценов“ официално бе открита Кръгла маса на тема: „Проблеми и перспективи за развитие на земеделието в България“, с което бе даден старт на научната част от изложението „Есенен фермерски пазар – Свищов“. Събитието, което се провежда за втора поредна година от катедра „Аграрна икономика“ към СА „Д. А. Ценов“, със съдействието на Община Свищов, Национален съюз на земеделските кооперации в България, Българска асоциация „Биопродукти“, Фондация за околна среда и земеделие ще продължи два дни.
На официалното откриване доц. д-р Марина Николова, която е и ръководител на катедра „Аграрна икономика“ в СА „Д. А. Ценов“ приветства всички присъстващи, като не пропусна да благодари на екипа, с който работи и на партньорите, с които съвместно реализират Есенния фермерски пазар.
На събитието, като представител на община Свищов присъства зам.-кметът Анелия Димитрова. В своето слово тя приветства инициативата да се събераат на едно място представителите на властта, на реалното произвадство, на местната, на централната власт и на браншовите организации. „Фокусът на настоящата кръгла маса са проблемите и перспективите за развитие на земеделието в България, но какви проблеми ще бъдат идентифицирани тук и какви перспективи за развитието на родното земеделие ще очертаете, ще разберем в края на тази кръгла маса. Едно обаче е ясно – българското земеделие винаги е било е ще продължава да бъде основна движеща сила на българската икономика. Развитието на българското земеделие следва историческото развитие на цялата държава… С приемането на България в Европейския съюз започва модернизация на българското земеделие по отношение на селскостопанската техника, на управлението и организацията на самите земеделски стопанства. Всеки един етап обаче има своите положителни и отрицателни страни. Към настоящия момент имаме концентрация на огромен по обем ресурс в малко на брой земеделски производители, което формира едри земеделски стопанства. С това се намалява конкурентоспособността и затруднява малките и средни земеделски производители. Мисля, че това е основен проблем на съвременното земеделие в България.“ – каза тя, след което допълни, че именно по тази причина настоящият форум е една добра инициатива, защото събира на тази кръгла маса представителите на науката, в лицето на едни професионално подготвени кадри със стопанствата, и земеделските производители, за да могат да създадат едно устойчиво във времето и развиващо се производство. Г-жа Димитрова пожела във форума да се намерят онези форми на взаимодействие, на сътрудничество, които успешно да бъдат адаптирани в реалните производствени условия, а кръглата маса да се превърне в една успешна традиция, която във времето да се надгражда, да се разширява по значимост и по съдържание.
 
 
 
 
Като представител на националната власт на събитието присъства и Георги Праматаров, директор Дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделски парцели“ в Министерство на земеделието и храните, който каза, че българското министерство през новия програмен период ще се бори за увеличение в бюджета на европейското финансира за регионалните селски стопанства или запазване на сегашната рамка. Той каза още, че селското стопанство у нас е доста стабилно в последните години, от гледна точна на европейското подпомагане, което получаваме.
Във втория ден от „Есенен фермерски пазар – Свищов“, от 11.00 ч. на пл. „Алеко“ ще бъде открито изложението на производителите, които ще предложат своята био продукция. Събитието ще бъде съпроводено от фолклорна програма, която ще допринесе за доброто настроение по време на фермерския пазар.
 
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Дарителска Кампания