Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Кметът на Свищов и управителят на ВиК Йовковци запознаха жителите на общината с реалното състояние на водопреносната мрежа

Кметът на Свищов и управителят на ВиК Йовковци запознаха жителите на общината с реалното състояние на водопреносната мрежа
Добавена на: 2018-09-06 13:50:28

Информацията бе предоставена на пресконференция пред местните медии в Свищов

На пресконференция пред местните медии кметът на Свищов и управителят на ВиК Йовковци инж. Димитър Владов запознаха жителите на общината с реалното състояние на водопреносната мрежа и бъдещите планове на ВиК дружеството и общинското ръководство.
Кметът Генчо Генчев  се обърна към своите съграждани с извинение за неудобствата по отношение на ВиК сектора и водоспиранията, които са били наложителни, като допълни, че на всички трябва да стане ясно, че изключително амортизиралата ВиК мрежа години наред създава своите проблеми и продължава да ги създава. Кметът на Свищов подчерта, че не трябва забравяме проблемите с довеждащия „нов“ водопровод, за който бяха направени немалко неща и бяха вложени доста пари за ремонти. Въпреки, че в строителството на обекта през 2010 година са вложени около 1.6 млн. лв. и пускането му в експлоатация е одобрено от комисия, през целия процес на работа водопроводът аварира непрекъснато и дава своите дефекти. Кметът подчерта, че са направени доста инвестиции във връзка с ремонт на водопреносната мрежа, които касаят довеждащия „нов“ водопровод, а с наскоро извършената подмяна и ремонт на 300 метра от напорния водопровод вече е обезпечено подаването на вода от Вардим до Свищов. Той допълни още, че от изключително значение са и извършените ремонтни дейности по водопроводите на улиците „Патриарх Евтимий“ и Черни връх“, които пряко касаят една немалка част от жителите на града. „Мисля, че не е малко това, което се направи и това, което предстои да се направи. Община Свищов предстои да инвестира близо 1.6 млн.лв. във ВиК сектора, които ще бъдат вложени в близо 9 хиляди метра нов водопровод. Подмяната му ще окаже благоприятно влияние върху проблемите с водоподаването. Новите полиетиленови тръби, които ще бъдат положени, ще подобрят значително качеството на водата. Остава за съжаление проблемът с мангана и утайките от него, но  работим в тази насока за сондиране и изграждане на съоръжения за пречистване на водата. Това ще стане възможно с реализирането на новия бизнес план, който Вик Йовковци подписа и чрез който ще има възможност да се усвояват европейски средства. Имаме готовност да кандидатстваме с проект за европейско финансиране за изграждането на пречиствателна станция за питейни води, но не чакаме само на това. Проведени са разговори с регионалното министерство за извършване на сондажи, чрез които да се търси вода с по-добро качество и да не се налага изграждането на пречиствателна станция. Колкото и да е добро решението за изграждането на такава станция, тя все пак ще генерира разходи и съответно ще се отрази на крайната цена на водата. По тази причина ние търсим и други начини да се справим с проблема с лошото качество на свищовската вода. Като кмет на общината заявявам, че не спираме да търсим допълнително средства, за да можем да подобряваме качеството на водоподаване. Проблемът е комплексен – от старите водопроводи идват честите аварии, от честите аварии се налага разкопаването на улиците. Такъв е и проблемът и в 15-те населени места с амортизиралата ВиК мрежа. Припомням, че с постановление на министерски съвет се отпуснаха 200 хил. лв., с които след 10 септември започва ремонт на водопреносната мрежа в село Хаджидимитрово. Проектът е готов, избрани са най-критичните участъци, за да се избегнат в бъдеще чести аварии и да се доведе до минимум загубата на вода. Жителите на общината трябва да знаят, че няма да спрем до тук. Имаме уверението на МРРБ, че в бъдеще ще бъдат осигурени допълнителни средства за довеждащите водопроводи на още 4 населени места.“
Кметът използва присъствието на управителя на водоснабдителното дружество ВиК Йовковци  инж. Димитър Владов и му благодари за съвместната работа и съдействието, което оказва през последната година на община Свищов във всяко едно отношение. Както с обезпечаване с хора, така и с финансов ресурс. Той благодари за добрата работата и комуникация със служителите и ръководния състав при възникване на различни ситуации.
След като взе думата, инж. Владов отбеляза, че през месец май 2017 година, благодарение на отличната работа с ОбС – Свищов и кмета на Общината, Вик Йовковци успява да стане първият ВиК оператор, от тези които не отговаряха на закона за водите, отговарящ на изискванията за европейско финансиране - с един оператор, с един бизнес план и една цена. Управителят на Вик дружеството обясни, че при консолидацията на общинското предприятие ВиК Свищов към Вик Йовковци е направена пълна ревизия на всички селища и самия град Свищов, и е установено, че през годините не се е полагала достатъчно добра грижа за нормалното водоснабдяване, както в града, така и по селата. „Ние не можем за една година да направим чудеса, но работим по правилния начин , с темпове, които зависят от финансирането – както на предприятието, така и на централно ниво, а скоро и от европейско финансиране.“, каза той. Инж. Владов допълни, че ВиК секторът на национално ниво през годините е подценен. Положените в земята тръби са стари, а качеството на водата се влияе от още фактори като водоизточниците, санитарно-охранителните зони и преносната система. „Ние полагаме усилия, които са в правилната посока, но ние не можем да решим проблема на град Свищов с лошото качество на водата, ако не се изгради една модерна пречиствателна станция, чиято основна цел да бъде обезманганяване на питейната вода.  Успяхме да стегнем част от довеждащите и напорни водопроводи за гр. Свищов, резервоарите и помпените групи по 15-те населени места, както и да изпълним всички предписания на контролните органи. Оказваме активно съдействие на всички строителни дейности, които община Свищов, заедно с регионалното министерство правят за доброто водоснабдяване на град Свищов.“
Относно наболелият проблем за увеличаване цената на водата управителят на Вик Йовковци отговори така: „От 1 август тази година имаме вече утвърден бизнес план за цялата област, както и нова цена на водата. Увеличението, съгласно утвърдения и приет от КЕВР бизнес план е питейната вода се увеличава от 1.28 лв. на 1.42 лв. за куб.м. вода. Мотивите за това увеличение са, че през последните 10 години не сме кандидатствали за цена на водата. Разходите са за електроенергия, работна заплата и всички други съпътстващи разходи, които правят невъзможно с наличния персонал и наличната техника да поддържаме качествено, стабилно и непрекъсваемо водната услуга, която предоставяме. За сведение - водата във Великотърновска област е с една от най-ниските цени в страната, даже и с повишението. Инж. Владов даде пример с Хасково и Добрич, където водата е помпена и цената е над 3.00 лв. Повишението от 14 ст. за куб.м. вода, е достатъчно да си покриваме само основните разходи без да имаме възможност за големи разходи за инвестиции. Въпреки това успяваме в срок и качествено да отстраняваме възникнали аварии и ако останат някакви средства да ги насочим за правилна подмяна на съоръженията. Авариите възникват както на малки, така и на големи водопроводни участъци. Стремим се приоритетно да решим проблемите, започвайки от големите артерии – довеждащия и напорния водопровод, за да напълним резервоарите, от които доставяме водата до града и населените места чрез водопроводните отклонения. Сега се правят по няколко улици основните довеждащи и водопроводните отклонения с водопроводни кранове и това ще е един постоянен процес в бъдеще, тъй като не можем да обещаем нереалистични срокове за подмяна на всичко във ВиК мрежата. Това е един процес, който е непрестанен, тъй като всяко старо нещо излиза от употреба и се заменя с ново и по-добро. Това правим и ние. Стараем се и полагаме много усилия, без да даваме обещания. Единственото ни обещание, е че ще работим в правилната посока, с темповете според финансирането което имаме и с хората, с които разполагаме.
Относно зачестилите аварии инж. Владов обясни, че някои от тях са истински аварии, но някои са принудителни, тъй като се налага да се спре водата на цели райони поради извършването на строително-монтажни работи. „Гражданите усещат недостатъци от тези спирания на водата, но за да се направи един ремонт трябва да се спре водозахранването, да се подмени старата част и да се приключат строително-монтажните работи. Поднасям своите извинения на гражданите, но това, че кипи строителна дейност е условие за добра жизненост на града. Радостно е, че градът се развива в тази посока и това е добре.“
 
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ
 
 
 
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Дарителска Кампания