Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ВАЖНО!

ВАЖНО!
Добавена на: 2018-06-11 11:43:28

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА, КОИТО НЕ СА ПРИЕТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ИЛИ НЕ СА ПРИЕТИ ПО ПЪРВО ЖЕЛАНИЕ

ЗАПИСВАНЕ ОТ 06.06.2018 ГОДИНА ДО 08.06.2018 ГОДИНА ДО 17,00 ЧАСА- ПО ГРАФИК!
Членове и алинеи от Системата за прием за 2018/2019 учебна година, които са Ви полезни!
 
Чл. 22. (1) Класирането се извършва в срокове, съгласно график на дейностите, определен от Община Свищов и публикуван на сайта за прием;
(2) Всяко дете може да бъде класирано само в едно училище;
(3) Електронната система класира децата, съобразно утвърдения план-прием;
(4) Децата се класират въз основа на съответствието на кандидатите към критериите по чл. 9 и чл. 10 от настоящата Система. Децата се подреждат в групите в низходящ ред според получения сбор от точки по критериите, като при равен брой точки се класират на случаен принцип.
Чл. 19. Заявителят (родител или официален настойник)  има възможност да преподрежда желанията си и да посочва нови, съобразно обявените свободни места, преди всяко от класиранията, до затварянето на системата, съгласно графика на дейностите.
Чл. 23. Ако детето не е класирано на първо класиране, то участва със същия входящ номер в следващи класирания. Редакции на данните в заявлението могат да се правят до датата на затваряне на системата, съгласно графика на дейностите за всяко класиране. (ОТНАСЯ СЕ ЗА ДЕЦАТА С РЕГИСТРАЦИОННИ НОМЕРА- 135, 36, 169,116, 98)
Чл.32. Незаписаните в срок деца, автоматично отпадат от приетите, губят входящия си номер, с който са участвали в класиране и могат да кандидатстват отново за прием с нов входящ номер и ново заявление. (ОТНАСЯ СЕ ЗА ДЕЦАТА, КОИТО СА ПРИЕТИ ПО ВТОРО ЖЕЛАНИЕ)
Чл. 33. След записването на дадено дете отпада възможността същото да участва в следващо класиране. То може да бъде отписано (да бъдат изтеглени документите му) и след това да кандидатства отново с нова регистрация и нов входящ номер.
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Дарителска Кампания