Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Официално бе открито обновеното ОУ "Св. св. Кирил и Методий" в село Овча могила

Официално бе открито обновеното ОУ \"Св. св. Кирил и Методий\" в село Овча могила
Добавена на: 2018-04-02 16:05:25

Официално бе открито обновеното ОУ \"Св. св. Кирил и Методий\" в село Овча могила
Официално бе открито обновеното ОУ \"Св. св. Кирил и Методий\" в село Овча могила
Официално бе открито обновеното ОУ \"Св. св. Кирил и Методий\" в село Овча могила
Официално бе открито обновеното ОУ \"Св. св. Кирил и Методий\" в село Овча могила
Официално бе открито обновеното ОУ \"Св. св. Кирил и Методий\" в село Овча могила
Официално бе открито обновеното ОУ \"Св. св. Кирил и Методий\" в село Овча могила
Официално бе открито обновеното ОУ \"Св. св. Кирил и Методий\" в село Овча могила
Официално бе открито обновеното ОУ \"Св. св. Кирил и Методий\" в село Овча могила
Официално бе открито обновеното ОУ \"Св. св. Кирил и Методий\" в село Овча могила

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА СВИЩОВ, в качеството си на бенефициент по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.036-0003-C01 от 21.11.2016 г. за проект „Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, проведе на 29 март 2018 г.  официално откриване на обект:  ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Овча могила.
            На церемонията присъстваха кметът на община Свищов Генчо Генчев, кметът на с. Овча могила г-жа Нели Великова, които заедно с директора на учебното заведение г-жа Десислава Александрова прерязаха лентата на обекта. Други официални гости на откриването бяха заместник-кметът на община Свищов Анелия Димитрова, кметове на съседни села,  изпълнителят на СМР г-н Донислав Джамбазов,  учители и деца от учебното заведение.
            Извършените дейности в учебното заведение включват: подмяна на прозоречна дограма, поставяне на енергоспестяващо осветление, топлоизолация на стени, монтаж на нов котел на пелети, ремонт на покрив, стълбища и санитарни помещения, осигуряване на достъп за хора в неравностойно положение и други дейности. Проектът пряко допринесе за подобряване качеството на живот и качеството на образованието на децата, посещаващи учебното заведение, осигурявайки сигурна, осъвременена и достъпна среда. Проектът цели обновяване и развитие на образователната инфраструктура и съобразяването и със съвременните потребности. Общата стойност за реализирането на проекта е  2 421 240,23 лева,  като инвестиционните разходи за ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Овча могила са 503 148 лв. за СМР.

ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТA

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Дарителска Кампания