Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ОБЯВЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ

ОБЯВЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ
Добавена на: 2018-03-20 16:59:55

ОБЯВЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ

Прекратена е процедурата за възлагане управлението на МБАЛ "Д-р Димитър Павлович" гр. Свищов

ОБЯВЛЕНИЕ

Общински съвет – Свищов обявява, че с Решение № 792/19.03.2018 г., Прот. № 51 прекратява конкурсна процедура за възлагане на управлението на „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов, открита с Решение № 762/30.01.2018г., Прот. № 49 на Общински съвет – Свищов, на основание изготвения протокол от конкурсната комисия и съобразно разпоредбата на чл. 9, ал. 1 от Наредба № 9 от 26 юни 2000 година за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …………………………….
/д-р Кристиян Кирилов/

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Дарителска Кампания