Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

В Община Свищов се проведе дискусия на тема „Познай различията, уважавай различията!“, в рамките на проект "Да успеем всички заедно"

В Община Свищов се проведе дискусия на тема „Познай различията, уважавай различията!“, в рамките на проект \"Да успеем всички заедно\"
Добавена на: 2018-03-07 15:50:23

В Община Свищов се проведе дискусия на тема „Познай различията, уважавай различията!“, в рамките на проект \"Да успеем всички заедно\"
В Община Свищов се проведе дискусия на тема „Познай различията, уважавай различията!“, в рамките на проект \"Да успеем всички заедно\"
В Община Свищов се проведе дискусия на тема „Познай различията, уважавай различията!“, в рамките на проект \"Да успеем всички заедно\"

Срещата бе открита от кмета на община Свищов Генчо Генчев

На 6 март, в Гербовата зала на Община Свищов се проведе дискусия на тема „Познай различията, уважавай различията!“, в рамките на проект "Да успеем всички заедно".
Темата на дискусията е по дейност 14 от проекта:   „Работа с родители от двете партньорски училища без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция. Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност чрез провеждане на информационни кампании, насочени към недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност“.
  Срещата бе открита от кмета на община Свищов Генчо Генчев, който благодари на екипите по проекта за добрата координация по между им и подчерта значимостта на всяка от дейностите заложени в него. „Изключително съм радостен, че този проект се реализира в нашата община и ще  помогне за изграждането на толерантност, взаимност и уважение между децата. Ще изгради в тях разбиране за екипност, ще им помогне да разбират различните от тях и заедно със своите ръководители, родители и учители да преодоляват негативните обществени нагласи. Всъщност различията са условни, защото всички български деца са с равни пред законите на нашата страна и дискриминация, по какъвто и да е признак, е недопустима спрямо тях.“ – отбеляза кметът Генчев. Заедно с него на срещата присъстваха и ресорният заместник-кмет Анелия Димитрова, и началник отдел „Образование“ Румяна Кузева.
   По време на дискусията, директорките на СУ „Цветан Радославов“ и ОУ „Филип Сакелариевич“ – като представители на двете училища партньори, родители и учители категорично определиха проекта като полезен и споделиха, че наблюдават в децата първите резултати от извънкласните занимания. Сплотеност, постоянство, засилен интерес към групови занимания и изяви са само част от положителните признаци за това, че проектът постига своите цели. На срещата присъстваха и партньорите от сдружение „Нова възможност“, които изразиха компетентно мнение в презентация за дискриминацията и нуждата от интеграция, и приемане на различията.

ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Дарителска Кампания