Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Община Свищов спечели проект по Програма „Красива България“ за близо 200 хиляди лева

Община Свищов спечели проект по Програма „Красива България“ за близо 200 хиляди лева
Добавена на: 2018-02-23 15:43:13

Одобреният проект е за благоустрояване на открити площадки на детска градина „Чиполино" в гр. Свищов

 С Решение №1 от 22.02.2018 г., Управителният съвет на Програма „Красива България“ одобри финансирането на проектно предложение „Благоустрояване на открити площадки на детска градина „Чиполино” – гр. Свищов. Проектът ще се реализира по мярка „Подобряване на социалната инфраструктура” и е насочен към обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура, и съобразяване със съвременните ѝ потребности, осигурявайки сигурна, осъвременена и достъпна среда за децата, посещаващи детската градина.

След проливните дъждове, в началото на летния период през 2017 г., в дворното пространство на ДГ „Чиполино“ в Свищов са констатирани високи нива на подпочвени води и слабо отичане на дъждовните, което води до системно задържане на вода.
Износените настилки и съществуващите съоръжения за игра на децата в детското заведение са стари и не отговарят на изискванията по Наредба №1, а допълнително влошилите се условия налагат спешна необходимост от подобряване на материалната база в детското заведение.
 Директорката на ДГ „Чиполино“ сигнализира на общинското ръководство за необходимостта от създаване условия за изсушаване на терена, отводняване на сградата, обновяване и модернизиране на дворното пространство на детската градина. Община Свищов осъзнавайки необходимостта от своевременни действия, предприема мерки и изготвя проектно предложение, с което кандидатства по програма „Красива България“, и на 22 февруари тази година предложението е одобрено. В проекта са предвидени дейности за отводняване на двора и изграждане на 5 детски и една спортна площадка с нови уреди и ударопоглъщаща настилка. С изпълнение на заложените дейности ще бъде осигурена сигурна, осъвременена и достъпна среда за 137 деца от детската градина и 22 човека педагогически и непедагогически персонал.
Директорката на ДГ „Чиполино“ г-жа Боряна Цонова посети сградата на община Свищов, където лично благодари на кмета Генчо Генчев и неговия екип, за  бързите и адекватни действия, и грижата към децата на Свищов. В разговора по между им двамата бяха единодушни, че реализирането на проекта ще допринесе за подобряване на материалната база в образователното заведение и качеството на предлаганата образователна услуга. „Образованието е приоритет на Общината и с действията си, мисля че показваме целенасочена политика в тази посока. Нека не забравяме, че в бюджета на община Свищов, за 2018 година са предвидени най-много средства за образование – цели 38%“ , допълни кметът на Свищов.
 
Бюджетът на проекта, който предстои да се реализира възлиза на 189 474 лв., като община Свищов ще  участва с 100 421,00 лв. (53% от цялата сума).
 
 
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Дарителска Кампания