Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Предстои санирането на още 18 жилищни сгради в Свищов

Предстои санирането на още 18 жилищни сгради в Свищов
Добавена на: 2018-01-29 14:39:22

Предстои санирането на още 18 жилищни сгради в Свищов
Предстои санирането на още 18 жилищни сгради в Свищов

Общината е сред първенците при реализирането на Интегрирания си план за градско развитие и възстановяване

На 26 януари в Гербовата зала на Община Свищов бяха подписани договори между  председателите на 18 сдружения на собствениците и кмета на община Свищов, за обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите, които сдруженията представляват.
В поканите за срещата, представителите на сдруженията са уведомени, че заявленията им за интерес и финансова помощ са одобрени за изпълнение на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“. На проведената среща директорът на дирекция «АПИОУПЕВ» Стоян Парашкевов обясни, че предстои обявявянето на обществените поръчки за изпълнители, след което и реализирането на дейностите по проекта, който при номрални обстоятелства трябва приключи през настоящата 2018 година.
Финансовите средства, в размер на 2 795 756.48 лв., с които общината ще реализира проекта, са по Оперативна програма “Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“. Община Свищов е сред първенците в страната, по усвояване на средства за реализиране на Интегрирания си план за градско развитие и възстановяване.
 
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Дарителска Кампания