Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ОБЯВА ЗА СРЕЩИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЯВА ЗА СРЕЩИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Добавена на: 2018-01-12 11:27:31

Докладът за ОВОС и приложенията към него можете да откриете на интернет страницата на Община Свищов, в "Общинска документация", раздел "Електронни документи", подраздел "Екология"

ОБЯВА ЗА СРЕЩИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЩИНА СВИЩОВ, гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски” № 2
На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда
 
УВЕДОМЯВА
всички заинтересовани физически и юридически лица, че са организирани
срещи за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение:
„ ЗАЛЕСЯВАНЕ НА ИМОТИ С №№ 000095, 000096, 000097 “
Срещите ще се проведат на:
             20.02.2018 г., от 11,00 часа, в сградата на Община Свищов, на адрес: гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски“ № 2.
             20.02.2018 г., от 14,00 часа, в сградата на кметство на с. Хаджидимитрово, на адрес: с. Хаджидимитрово, община Свищов.
     Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. Доклад за оценка на степента на въздействие, са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 08,30 до 17,00 часа, до 19.02.2018 г. в:
•             Сградата на Община Свищов (Възложител) на адрес: гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски“ № 2, ст. 32, отдел “Екология”;
•             Сградата на кметството на с. Хаджидимитрово на адрес: с. Хаджидимитрово, община Свищов;
•             Сградата на РИОСВ-Велико Търново, гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” № 68;
•             Офисът на Изпълнителя - „П-Юнайтед“ ЕООД, гр. София 1756, бул. „Климент Охридски” № 14, етаж 5;
•             Интернет страницата на РИОСВ-Велико Търново;
•             Интернет страницата на Възложителя – Община Свищов;
•             Интернет страницата на Изпълнителя - „П-Юнайтед“ ЕООД.
 
     Докладът за оценка на степента на въздействие - приложение към доклада за ОВОС, е достъпен и на интернет страницата на компетентния орган по околна среда РИОСВ-Велико Търново на адрес: http://www.riosvt.org/compatibility/konsultacii/

 
     Писмени становища могат да се предоставят в сградата на Възложителя – Община Свищов на адрес гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски ” № 2 или на срещите за обществено обсъждане.
 
     За контакти по общественото обсъждане от страна на Възложителя:
-    Емил Тодоров – кмет на с. Хаджидимитрово, община Свищов, моб. тел.: 0878585474;
-    инж. Иван Калчев – ст. експерт „Екология“ в Община Свищов, моб. тел.: 0884069266.
 
ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
Кмет на Община Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Дарителска Кампания