Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

График за редовните заседания на постоянните комисии към Общински съвет - Свищов за м. януари 2018

График за редовните заседания на постоянните комисии към Общински съвет - Свищов за м. януари 2018
Добавена на: 2018-01-11 17:15:33

Редовното заседание на Общински съвет – Свищов ще се проведе на 25.01.2018 г. /ЧЕТВЪРТЪК/

Вторник – 16.01.2018 г.
• от 14.00 часа – ПК по “Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност”
• от 15.00 часа – ПК по “Образование, култура и вероизповедания”
• от 16.00 часа – ПК по “Земеделие, гори, околна среда и води”

Сряда – 17.01.2018 г.
• от 13.30 часа – ПК по “Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и туризъм”
• от 15.00 часа – ПК по „ТСУ и общински активи”

Четвъртък – 18.01.2018 г.
• от 13.30 часа – ПК по „Приватизация и следприватизационен контрол“
• от 14.00 часа – ПК по “Икономическо развитие, финанси и бюджет”
• от 16.00 часа – Председателски съвет
• от 16.30 часа ПК по “Установяване конфликт на интереси”

25.01.2018 г. /Четвъртък/ – Редовно заседание на Общински съвет – Свищов

Материалите за заседанията на комисиите са на разположение при Звеното, обслужващо Общински съвет – Свищов (стая № 13). Телефон за връзка 0631/68103.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания